Formy, akými prebieha výcvik, sú:

  • - skupinový výcvik psov, kedy si so psíkom pod dohľadom inštruktora cvičí sám majiteľ

 

  • - individuálny výcvik psov, kedy si so psíkom pod dohľadom inštruktora cvičí sám majiteľ, na hodine sú sami

 

  • - individuálny výcvik psa psovodom, kedy je psík umiestnený v našej výcvikovej škole