V roku 2005 sme sa zúčastnili týchto pretekov:

 

 Lazany

 

2. ročník o pohár starostu obce Lazany sa konal 30. apríla 2005 v priestoroch kynologického klubu Lazany.

Súťažilo sa v kategóriach IPO 1 a SVV 1, kde v kategórii IPO 1 sa zúčastnilo 12 pretekárov a v kategórii SVV 1 9 pretekárov.

Tohto preteku sa zúšastnila Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu (alias Maťo), v kategórii IPO 1.

Oranizátori si úspešne "objednali" slnečné počasie, takže celý pretek prebiehal v príjemnej atmosfére. Stopy boli na trávnatom teréne, a posudzovala ich pani Kucková. Poslušnosť a obrana bola na cvičisku, pozorované kritickým okom pani Honíškovej. Brutus na týchto pretekoch premiéroval, predtým ešte nebol pretekať "vonku", na naozajstnom preteku. Nedostatok skúseností sa podpísali aj na jeho výkone - obsadil 7. miesto s bodmi 76, 73 a 89.


Víťazi preteku:

 

 Kategória SVV 1

 Umiestnenie

Meno psovoda 

Meno psa 

Počet bodov 

 1. miesto

Pavol  Tamáši

Hera Nuova Dolce Vita 

285 bodov 

 2. miesto

 Milan Palovič

Rixi z Get Pet 

282 bodov 

 3. miesto

 Tomáš Pristach

Jeni Lubinov Slovakia 

280 bodov 

 

Kategória IPO 1 

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Počet bodov 

1. miesto 

Zuzana Jánošíková 

Perry od Dvoch bratov 

278 bodov 

2. miesto 

Scarlett Lukašíková 

Bastien pod Tehelnou Baňou 

277 bodov 

3. miesto 

Adriána Lipničanová 

Anett Liqueur 

272 bodov 

 

 

Uhrovec

 
Pretek o pohár kynologického klubu Uhrovec sa konal 28. mája 2005 podľa kategórii SVV 1 a IPO 1, za účasti 10 pretekárov v kategórii IPO 1. Zároveň to bolo aj 1.kolo Majstrovstiev Trenčianskeho kraja.

Pretek v Uhrovci prebieha každoročne za príjemnej atmosféry, o ktorú sa stará najmä organizačný tím, a to na ihrisku obce Uhrovec.

Kategóriu SVV 1 hodnotil pán Jančíček, IPO 1 pán Klačman.

Našu výcvikovú školu reprezentovala Martina Ružičková s Brutusom z Consasu v kategórii SVV 1. Pretek prebiehal za krásneho slnečného počasia, bolo veľmi horúco. Stopy boli na trávnatom poraste, kde našim hafanom ponechávali "odkazy" aj niekotré lesné zvieratká, najmä diviaky, čo sa odzrkadlilo aj na výkone niektorých súťažiacich.

V konečnom poradí sa Brutus s Martinou Ružičkovou umiestnili na 1. mieste s počtom bodov 287 (90, 97, 100), čím úspešne zložili skúšku SVV 1.

 Víťazi preteku:

Kategória SVV 1

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Celkový počet bodov 

1. miesto 

Martina Ružičková 

Brutus z Consasu 

287 bodov 

2. miesto 

Milan Palovič 

Rixi z Get - Pet 

284 bodov 

3. miesto 

Igor Malina 

Pedro Lubinov Slovakia

278 bodov 

 

 

 

Kategória IPO 1 

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Počet bodov 

1.miesto 

Zuzana Jánošíková 

Perry od Dvoch bratov 

287 bodov 

2. miesto 

Branislav Ondrka

Fantom Orechová cesta 

272 bodov 

3. miesto 

Ivan Černuška 

Ajax Pod Ostrého vrchu 

262 bodov 

 

Vrbové

 

Grand Prix vo Vrbovom patrí medzi tie "naj" preteky, ktoré sa u nás uskutočňujú. Je to proste "pán pretek", ktorý už má svoje meno, svoju tradíciu, a trúfam si povedať, že je u väčšiny kynologickej verejnosti, či už súťažiacej alebo nesúťažiacej, jedným z najočakávanejších v sezóne.

      

Tí, ktorí sa už preteku vo Vrbovoom zúčastnili, či už súťažne alebo len ako diváci, vedia o čom hovorím. A tí psíčkari, ktorí to ešte nezažili, a majú možnosť sa do Vrbového pozrieť, im to vrelo odporúčam. Veď len to, že posledné roky sa Vrbové môže pochváliť viac ako 100 pretekármi, ktorí sa pokúšajú zmerať svoje sily, už o niečom hovorí. Veľká vďaka patrí predovšetkým organizátorom tohto úžasného preteku, ktorí sa každý rok s chuťou a elánom púšťajú do jeho realizácie.

Tento rok sa pretek konal 3. - 5. júna 2005 a zúčastnilo sa ho 120 pretekárov. Súťažilo sa v kategóriach IPO 1 (41 pretekárovk), IPO 3 (38 pretekárov), SVV 1 (30 pretekárov) a SVV 3 (11 pretekárov).

I tu sa "boja" zúčastnili Ružičková Martina so psom Brutus z Consasu v kategórii SVV 1.

      

Martina Ružičková s Brutusom získali "zemiakovú medailu" - obsadili 4. miesto s počtom bodov 278 (90, 96, 92).

Víťazi preteku:

Kategória SVV 1 

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Počet bodov

1. miesto 

Milan Palovič 

Rixi Get Pet 

289 bodov, najlepšia obrana

2. miesto 

Jana Zavadilová

Ašan ze Slimáku

282 bodov, najlepšia poslušnosť

3. miesto 

Irena Schettlová

Arr Ir - Sed

279 bodov 

 

Kategória IPO 1 

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Počet bodov 

1. miesto

Matúš Balún 

Alexander Malý Lumpík 

281 bodov 

2. miesto 

Leonard Ulman 

Ilda Eqidius 

277 bodov, najlepšia poslušnosť 

3. miesto 

Ondrej Kvokačka 

Tirza Eqidius 

275 bodov 

 

 Kategória SVV 3

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Počet bodov 

1. miesto

Blanka Múdra

Buck bez PP 

265 bodov, najlepšia stopa

2. miesto 

Eva Svinčiaková 

Hogo Obadove očko 

243 bodov, najlepšia poslušnosť 

3. miesto 

Roman Lacuš 

Jag bez PP 

218 bodov 

 

 Kategória IPO 3

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Počet bodov 

1. miesto 

Marek Lenárd 

Jorick di Dranel 

279 bodov, najlepšia poslušnosť 

2. miesto 

Ján Sudimák 

Jeff Eqidius 

276 bodov, najlepšia stopa 

3. miesto 

Mária Šelingová 

Aron Gál Mark 

275 bodov 

 

Púchov

 

   

4. júna 2005 sa pretekári so svojimi štvornohými miláčikmi zišli na 4. ročníku Memoriálu Pavla Letku. Súťažilo sa v dvoch kategóriach - a to SVV 1 a IPO 1.

My sme mali svojho zástupcu v kategórii SVV 1 - a to bola Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu.

Obom sa veľmi dobre darilo, a obsadili prvé miesto vo svojej kategórii.

     

 

 

Liptovský Mikuláš

 

       

16. júla 2005 sa konal 1. ročník preteku o Liptovskú valašku, v krásnom prostredí Liptovského Mikuláša.

I keď sme to mali trošku ďalej, predsa len sme sa s elánom a chuťou dostavili na cvičisko v Liptovskom Mikuláši.

Súťažilo sa v kategórii IPO 1 a SVV 1, kde IPO 1 rozhodoval pán Jozef Klíma (6 pretekárov) a SVV 1 pán Ján Blaško (3 pretekári). Stopy boli na neďalekom trávnatom poraste. V SVV 1pretekala Martina Ružičková s Brutusom z Consasu.

Brutus sa umiestnil na 1. mieste s počtom bodov 287 (95,99,93). Brutus sa s počtom 287 bodov stal aj celkovým víťazom preteku (ním sa stal pes s najvyšším počtom bodov z celého preteku) a získal tak krásnu liptovskú valašku.

     

 

Víťazi preteku:

 Kategória SVV 1

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Celkový počet bodov 

1. miesto 

Martina Ružičková 

Brutus z Consasu 

287 bodov, najlepšia poslušnosť a obrana 

2. miesto 

Peter Chomistek 

Max Mil-Fre 

266 bodov 

3. miesto 

Michaela Duchovná 

Atos 

260 bodov, najlepšia stopa 


 Kategória IPO 1

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Celkový počet bodov 

 1. miesto

 Juraj Siman

Morgan Roháčske Plesá 

265 b, najlepšia poslušnosť a obrana 

2.  miesto

František Lorenc 

Emon Šťastena 

255 b 

3. miesto

Stanislav Gurník 

Aura Cattiva 

252 b, najlepšia stopa 

           

 

Čakajovce

       

V sobotu 24. septembra za krásneho slnečného počasia sa uskutočnil 5. ročník preteku o Pohár starostu obce Čakajovce. Súťažilo sa v kategórii SVV 2 (nastúpili piati pretekári, rozhodca bol p. Stanislav Prouza) a v kategórii SVV 1 (nastúpilo 11 pretekárov, rozhodca bol p. Ivan Palec).

     

Stopy boli na uvalcovanej suchej hline s čerstvo na riedko vyrastenou zeleňou, terén dosť ťažký. Avšak Brutusovi z Consasu, psovodky Martiny Ružičkovej to vôbec nevadilo. Napriek ťažkému terénu na stopách odchádzali s plným počtom bodov - 100, čím si vyslúžili aj najlepšiu stopu. Taktiež spolu predviedli najlepšiu poslušnosť v kategórii SVV 1, a to 93 bodov. Celkovo sa umiestnili na prvom mieste, s počtom bodov 286 (100, 93, 93).

Víťazi preteku:

Kategória SVV 1 

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Celkový počet bodov 

1. miesto 

Martina Ružičková 

Brutus z Consasu 

286 bodov, najlepšia stopa a poslušnosť 

2. miesto 

Zuzana Meravá 

Astor z Dobranského hája 

269 bodov, najlepšia obrana 

3. miesto 

Peter Novotný 

Jet Abel-An 

262 bodov 

 

Kategória SVV 2

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Celkový počet bodov 

1. miesto 

Branislav Ondrka 

Agas Big Fox 

256 bodov, najlepšia stopa

2. miesto 

Alojz Pristach 

Bunny Horla Slovakia 

250 bodov 

3. miesto 

Marcela Makovíniová 

Hendy Wildengel 

211 bodov 

             

       

 

Sĺňava

 

16. októbra 2005 za studeného a ufúkaného počasia sa konali Sĺňavské preteky. Celý pretek sa niesol v duchu národného skúšobného poriadku, súťažilo sa v kategóriach SVV 1 a SVV 2, a samostatne boli hodnotení aj mládežníci.

     

Celkovo sa preteku zúčastnilo 12 pretekárov, z toho v kategórii SVV 1 7 pretekárov, a v kategórii SVV 2 5 pretekárov.

Preteku sa zúčastnila aj Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu, ktorí obsadili pekné druhé miesto, s počtom bodov 286 (94,95,97), a zároveň mali aj najlepšiu poslušnosť.

Víťazi preteku:

Kategória SVV 1 a SVV 2 

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Celkový počet bodov 

1. miesto 

Viliam Koberčík 

Blek Bandit Amarcord 

288 b,najlepšia stopa a obrana 

2. miesto 

Martina Ružičková 

Brutus z Consasu 

286 b, najlepšia poslušnosť 

3. miesto 

Igor Malina 

Pedro Lubinov - Slovakia 

274 b, najlepšia stopa 

 

 ťazi kategórie mládeže

Umiestnenie 

Meno psovoda 

Meno psa 

Celkový počet bodov 

1. miesto 

Zuzana Meravá 

Largo Jahli 

270 b 

2. miesto 

Tomáš Pristach 

Jenny Lubinov - Slovakia 

258 b 

3. miesto 

Radka Štaudingerová 

Akutt z Jurchstavu 

249 b 

 

 

Trenčín

 

V sobotu 5. novembra sa v Trenčíne konal 1. ročník preteku o Pohár KK Trenčín, a zároveň aj ako tretie kolo Majstrovstiev Trenčianskeho kraja podľa SVV 1 a IPO 1. V kategórii IPO 1 nastúpili štyria pretekári a v kategórii SVV 1 nastúpilo 10 pretekárov. Rozhodcom pre kategóriu SVV 1 bol pán Viliam Ružička a pre kategóriu IPO 1 p. Milan Klačman.

        

Stopy boli na nakrátko skosenej ďateline, s častými suchými miestami a veľkou koncentráciou myších sídlisk. Poslušnosť s najvyšším hodnotením 99 bodov predviedla Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu a tiež obranu s hodnotením 97 bodov, ktorá sa zároveň stala aj víťazkou kategórie SVV 1 s celkovými počtom bodov 289 (93,99,97).

Majsterkou Trenčianskeho kraja sa stala  Zuzana Meravá, pričom rovnaký počet bodov mal aj Tomáš Pristach. O víťazovi rozhodol vyšší počet bodov v obrane zo všetkých troch kôl. Naša Martina Ružičková so psom s Brutusom obsadili v rámci celých Majstrovstiev Trenčianskeho kraja pekné 3. miesto, s účasťou 2 preteky z 3.

     

 

 

Trenčín KK EXCEL

 

Pretek sa konal za krásneho a zároveň chladného dňa, z príležitosti blížiacich sa Vianočných sviatkov.

Tento už tradičný prtek priláka vždy na koniec roka hojné množstvo pretekárov, ktorí si môžu zmerať svoje sily vo viacerých kategóriach.

     

Mimoriadnym lákadlom tento rok bola kategória agility, kde sa porovnávali najmä deti, ale i dospelý. Celkovo sa preteku zúčastnilo 42 pretekárov, ktorí za svoje výkony boli odmenení peknými vecnými cenami a občerstvením vo forme výbornej kapustnice.

I týmto spôsobom ďakujeme Ministerstvu školstva a KŠC Trenčín za dotáciu potrebnú na zakúpenie tejto športovo prekážkovej dráhy agility. Zároveň veľká vďaka patrí i mesto Trenčín, ktoré sa dotáciou tiež podieľalo na hladkom priebehu súťaže, čo pomohlo zvýšiť jej kredit. K dôstojnému priebehu prispeli i sponzori akcie, a to Mesto Trenčín, Agrotrend a.s. Trenčín, Ametist s.r.o. Dubnica n/Váhom.

      

 

 

EUROSPORT CUP 2005 - máme

  víťaza v kategórii SVV 1!!!

 
Myšlienka vytvoriť a zrealizovať také niečo ako je EUROSPORT CUP je veľmi pozitívnym krokom, a naozaj dobrým nápadom. Podstata EUROSPORT CUPU spočíva v tom, že za každý prihlásený pretek, ktorého sa pretekár zúčastní, dostáva určitý počet bodov. Pretek musí byť prihlásený do EUROSPORT CUPU. Podľa umiestnenia pretekára a celkového počtu pretekárov sa prideľujú body. Najlepšie je to vysvetliť na príklade. Ak sa súťaže zúčastní 10 pretekárov, víťaz získava 10 bodov, druhý 9, a tak to ide až po posledného, ktorý získa 1 bod. Takto získané body počas celej sezóny sa sčítajú, a vyhodnotia. Hodnotia sa víťazi podľa jednotlivých kategórii (SVV 1, IPO 1, SVV 2, IPO 2... atď., a tiež celkoví víťazi (prví traja s najvyšším počtom bodov) a tiež najlepšia žena.

     

V tomto prvom ročníku víťazi v jednotlivých kategóriach získali ocenenia vo forme krmiva a pohárov, celkoví víťazi získali okrem toho aj finančné odmeny, a vecné dary. Je to vynikajúca myšlienka ako motivovať psovodov, aby sa zúčastňovali čo najväčšieho počtu pretekov, zvýšiť počet pretekárov, ale tiež motivovať aj jednotlivé kluby, aby tieto preteky organizovali.

V roku 2005 sa v EUROSPORT CUPE v kategórii SVV 1 úspešne na 1. mieste umiestnila Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu.

     

 

Kategória SVV 1

1. Ružičková Martina a Brutus z Consasu, NO

2. Feranec Peter a Asan Stater Slovakia, NO

3. Meravá Zuzana a Astor z Dobranského hája, NO

4. Pristach Tomáš a Jeni Lubinov Slovakia, NO

 

Celkoví víťazi:

1. Lengvarský Peter a Jakson Eqidius, NO

2. Lenárd Marek a Jorick Di Dranel, NO

3. Šelingová Mária a Aron Gál-Mark, NO

4. Sudimák Ján a Jeff Eqidius, NO

GRATULUJEME!!!

 

 

Sezóna v roku 2005 sa pre nás skončila úspešne. Stali sme sa víťazmi viacerých pretekov, druhý vicemajstri Trenčianskeho kraja, a víťazi Eurosport Cup v kategórii SVV 1.

 

Je jedno či niekto chodí po súťiach a "žne" úspechy, alebo sa chodí len zúčastniť, alebo cvičí so psíkom iba pre radosť. Dôleité je, že so svojim štvornohým priateľom spoločne trávime svoj voľčas v príjemnej atmosfére, a pri rekapitulovaní uplynulého roku sme spokojní s tým, čo sme so psíkom dosiahli, čo nové sa naučil.