Pes je jediné stvorenie na svete, ktoré vás miluje viac než seba. (Josh Billings)
 
 

 

Samozrejme popri realizovaní rôznych druhov výcvikových kurzov - či už

skupinových, alebo individuálnych, sa venujeme aj vlastným štvornohým

miláčikom, ktorých by sme Vám chceli predstaviť, priblížiť ich, akí sú, ako

 napredujeme s výcvikom, a čo všetko počas svojej "kariéry" dosiahli.

 

 

 Človek je psia predstava o tom, ako by mal vyzerať Boh.(Holbrook Jackson)