Ak po smrti psy nejdú do neba... potom chcem ísť tam, kam oni.


Z času na čas mi ľudia vravia - "rozveseľ sa, je to len pes", alebo " to je veľa peňazí iba pre psa". Nerozumejú koľko precestovaných kilometrov, stráveného času, alebo koľko nákladov zahŕňa pojem "len pes".

Niekoľko chvíľ, na ktoré som pyšná, sa stali s tým "len psom". Veľa hodín prešlo, kedy mojou jedinou spoločnosťou bol "len pes". Aj cez pár smutných chvíľ mi pomohol preniesť sa  "len pes" - a v týchto dňoch smútku, láskavý dotyk "len psa" mi dodal pokoj a dôvod tešiť sa aj na ďalšie dni.

Ak si tiež myslíte, že je to "len pes", potom možno chápete aj frázy ako "len priateľ", "len západ slnka", alebo "len sľub". "Len pes" priniesol do môjho života podstatu priateľstva, dôvery, a čistej neovládanej radosti. "Len pes" priniesol súcit a trpezlivosť, ktoré ma robia lepším človekom.

Pretože kvôli "len psovi" vstávam skoro, chodím na dlhé prechádzky a pozerám sa túžobne do budúcnosti. Takže pre mňa a moju rodinu to nie je "len pes", ale stelesnenie všetkých našich želaní a snov do budúcnosti, nežné spomienky na minulosť, a číru radosť zo súčasnosti. Dúfam, že jedného dňa všetci pochopia, že to nie je "len pes". Takže na budúce, keď budete počuť frázu, že to je "len pes", len sa usmejte...pretože oni "len nerozumejú"...

 

 

Když pyšný lidský syn se pod zem vrací,

v němž svět, krom jména, sotva něco ztrácí,

tu sochař k pompě smutku objednaný,

říkáním hrobku zdobí bez příhany;

když dílo skončí, nápis je tam vryt :

ne čím byl mrtvý, ale čím měl být.

 

Však chudák pes, v život přítel pravý,

jenž první vítá, brání bez únavy,

jenž nikdy svému pánu neodvyká,

proň bojuje a žije, pro něj dýchá,

má po smrti být odklizen jak cár,

že pro tebe prý nemá duši dar,

zatím člověk, hmyz ten! tvrdí směle,

že jenom jemu patří nebe celé.

 

Ach, člověče, ty, jehož chvíle zkosí,

ponížen otroctvím a zkažen mocí,

kdo zná tě dobře, odpor popadne ho,

ty bídná hrstko prachu oživlého!

Tvá láska smilstvo, věrnost prázdný sen,

tvůj domov léčka, slovo podvod jen.

Zlý od přírody, šlechtic leda rodem,

ani té dobré šelmy nejsi hodem!

 

Vy, kdo ten prostý kámen uvidíte,

jděte svou cestou, truchlit nemusíte.

Já jen, kde leží, vyznačit jsem chtěl,

nejlepší přítel, kterého jsem měl.